Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles
Profile image

verka

Jsem z Czech... Česká republika...
jsem nechodící...a proto nemohu sama fotit...nezlobte se, když narazíte na Vám známé foto...vše stahuji. Děkuji za pochopení.
I am from the Czech Republic ... Czech Republic ...
I'm unable to walk ... so I can't take pictures myself ... don't get
angry when you come across a photo you know ... I'm downloading everything from the internet. Thank you for understanding.


I joined Jigidi on 5 July 2016 and was last seen on 21 February 2024. I've solved 6339 puzzles (2.3 daily) and put together 497716 pieces (178.6 daily)

Puzzles created by this user:

22 December 2023 - 17 December 2023
Why this advertisement?