Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles
Profile image

verka

Jsem z Czech... Česká republika...
jsem nechodící...a proto nemohu sama fotit...nezlobte se, když narazíte na Vám známé foto...vše stahuji. Děkuji za pochopení.
I am from the Czech Republic ... Czech Republic ...
I'm unable to walk ... so I can't take pictures myself ... don't get
angry when you come across a photo you know ... I'm downloading everything from the internet. Thank you for understanding.


I joined Jigidi on 5 July 2016 and was last seen on 27 July 2021. I've solved 6332 puzzles (3.4 daily) and put together 497564 pieces (269.2 daily)

Puzzles created by this user:

27 July 2021 - 22 July 2021
Why this advertisement?