Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles
Profile image

RobMuijt

Ik geniet enorm van plaatjes kijken...
Vooral gebouwen vind ik interessant.
Maar ook dieren en art. Ik doe meestal kleinere puzzels maken. Af en toe een paar stukjes van een grote puzzel. Ik ben erg blij als ik een grote puzzel klaar heb gekregen.
Ik leef sinds mijn geboorte in 1983 met het Prader Willi Syndroom.
Een zeldzame handicap.
Sinds 2012 is bekend dat ik eigenlijk een nog zeldzamere genetische afwijking heb.
Deze afwijking lijkt op Prader Willi.
De latijnse omschrijving: Maternale Uniparentele Disomie van het veertiende chromosoom.
Ik ben één van de zeer weinigen met deze handicap die redelijke verstandelijke vermogens heb. Daar ben ik dankbaar voor, maar het is soms ook best lastig.
Veel mensen met deze handicap maken graag puzzels. En dus doe ik dat ook.
Ik werk in het Weeshuis van Woerden.
Daar zit nu een inloophuis en een tweedehands kledingwinkel.
Wij noemen dat tweede kans kleding.
Lunchen en dineren (€4,00).
We hebben ongeveer 100 vrijwilligers.
Sinds september 2018 zit in het weeshuis ook een Koffiebranderij. Daar werk ik nu 2 dagdelen. Het is super leuk....... www.overhoopkoffie.nl
Sinds juli 2020 werk ik ook in het koffierestaurant van de branderij. Erg leuk. Ik doe nu ook creatieve dagbesteding bij Atelier Buitengewoon in Woerden. Tekenen, kleuren, kaarsen maken. Enz.

I enjoy immensely pictures ...
Especially buildings I find interesting.
But also animals and art. I do usually make smaller puzzles. Occasionally, a few pieces of a big puzzle. I am very happy as I've got a big puzzle ready ...
I live since my birth in 1983 with Prader Willi Syndrome.
A rare disability.
Since 2012 it is known that I actually have an even rarer genetic abnormality.
This derogation similar to Prader Willi.
The Latin description: Maternal uniparental disomy of the fourteenth chromosome.
I am one of the very few people with these disabilities who have reasonable mental faculties. I am grateful for, but it is sometimes quite difficult.
Many people with these disabilities are like puzzles. And so I'll do that too.
I work in the Orphanage of Woerden.
There's now an open house and a secondhand clothing store.
We call this second chance clothing.
Lunch and dinner (€ 4.00).
We have about 100 volunteers.

Since September 2018 there has also been a Coffee Roasting House in the orphanage. I now work there 2 half days. It is super fun ....... www.overhoopkoffie.nl

I now also do creative daytime activities at Atelier Buitengewoon in Woerden. Drawing, coloring, making candles. etc.


I joined Jigidi on 22 January 2014 and was last seen on 4 December 2023. I've solved 25767 puzzles (7.2 daily) and put together 503694 pieces (139.8 daily)

Puzzles created by this user:

-100-101+10+100
Why this advertisement?
4 December 2023 - 28 November 2023
-100-101+10+100
Why this advertisement?