Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles
Profile image

Maranatha

......jmenuji se Stanislav........narodil jsem se v Hradci Králové.....v České republice.......v roce 2005 jsem ve vězení.....uvěřil v Pána Ježíše Krista.......stal jsem se křesťanem......nyní žiji na Slezsku v Třinci.......jsem ženatý a v důchodu.......mým nejvyšším přáním je.......aby co nejvíce lidí poznalo.....jak je k nám lidem......Náš Bůh dobrý......a představit Ho.......ve svých obrazech.....
......My name is Stanislav ...... I was born in Hradec Kralove.......in the Czech Republic......In 2005 I was in prison......I believed in the Lord Jesus Christ...... I became a Christian...... now live in Silesia in Trinec......I am married and retired...... my highest wish is......so that as many people had known.......how is for us humans.......Our God is good......and introduce Him.....his paintings......


I joined Jigidi on 2 January 2014 and was last seen on 9 February 2022. I've solved 10991 puzzles (3.7 daily) and put together 313173 pieces (105.8 daily)

Puzzles created by this user:

-101+10
8 February 2017 - 26 January 2017
-101+10
Why this advertisement?