Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Maranatha

Profile image

Statistics:

Joined:2. Jan 2014
Last seen:28. Jun 2019
Puzzles solved:10991 puzzles (5.5 daily)
Pieces joined:313173 pieces (156.3 daily)
......jmenuji se Stanislav........narodil jsem se v Hradci Králové.....v České republice.......v roce 2005 jsem ve vězení.....uvěřil v Pána Ježíše Krista.......stal jsem se křesťanem......nyní žiji na Slezsku v Třinci.......jsem ženatý a v důchodu.......mým nejvyšším přáním je.......aby co nejvíce lidí poznalo.....jak je k nám lidem......Náš Bůh dobrý......a představit Ho.......ve svých obrazech.....
......My name is Stanislav ...... I was born in Hradec Kralove.......in the Czech Republic......In 2005 I was in prison......I believed in the Lord Jesus Christ...... I became a Christian...... now live in Silesia in Trinec......I am married and retired...... my highest wish is......so that as many people had known.......how is for us humans.......Our God is good......and introduce Him.....his paintings......

Puzzles created by this user:


8. Feb 2017 - 26. Jan 2017
Why this advertisement?