Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Floortje tussen O.I.kers

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
41
Solve puzzle
63 pieces
41 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. jan594:02
  2. anubis4:33
  3. darbreezy5:00
  4. Impie5:04
  5. rhjrgj5:07
  6. schutkleur5:51
  7. bmoe15:55
  8. nicky056:05
  9. Bunny136:28
  10. prissietxn6:48

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

A3ana

Dat zal leuk zijn

schutkleur

Deze was van m`n neef, A3ana. Heb eens 3 weken op z`n huis en op de katten gepast, en precies in die tijd werd Floortje voor het eerst moeder. Ik mocht haar helpen. Is een lange nacht geweest. De kleintjes komen misschien ook nog langs.

schutkleur

She does that Roseheather, doesn`t she. She`s a lovely character as well :)

A3ana

Ik heb er ook zo 1 gehad de vlek op de kop was iets kleiner bij mijn kat.

roseheather

This kitty adds a bit of style to the garden area. ; )

Why this advertisement?