Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Blue carillon - Modrá zvonkohra

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
71 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Thank you Dobra. There is magic in the garden ☺️

irmachac

To byl krásný den ☺ Hezký podvečer ☺♥☺

dobrajaneckova

Evi za poslední týden tak rychle poskočila tráva, že Hubert snad už nebude mít choutky? I tuje už jsem ,,vybalila" z králičího pletiva.

dobrajaneckova

Jaruš u těchto malých kytiček plně vynikne jejich krása teprve, když se zvětší na monitoru.

dobrajaneckova

Val, I'm glad they stayed in my flowerbed. Interestingly, last year the voles ate all the hyacinths while they passed these little bulbs unnoticed. Maybe they are too small and not worth the effort?

dobrajaneckova

Děkuju Stanko, i já ti přeju krásný jarní den!

dobrajaneckova

Inti je to vlastně taková ,,Ubelská Loreta".

dobrajaneckova

Jill, their gentle tinkling accompanies the choral singing of all sorts of birds. It's a magical concert!

dobrajaneckova

Jim, every day my garden brings me a new floral surprise!

dobrajaneckova

pcteacher, I'm glad mine blue bells pleased you.

dobrajaneckova

Dáši proto tolik miluju jaro - že mně skoro každý den překvapí nějakou novou krásou!

To aby zahnaly Huberta aby je nesežral .

JarkaT

Je opravdu krásná.

valt46

Beautiful Blue Bells thank you Dobra ☺♥

sthajkova

Krásné---dobré ráno----a klidný den---

introvertka

To mě nikdy nenapadlo, perfektní název!

JillianB

I do enjoy these little flowers, great thanks

eagleboi

Very unique these blue bells carillon are, nice to look at. Thanks Dobra.

I love blue and purple flowers. Thanks.

Krásný modřenec a krásná fotka. Díky Dobruš. ♥♥♥

Why this advertisement?