Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

IMG_2945 Het gesprek.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
42
Solve puzzle
80 pieces
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Werk van Meester Evert Thielen.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

hehety

Raaike, ik heb er meerderen over en met hem gezien. Een gewone man zonder fratsen die mijn respect en sympathie zeker gewonnen heeft. Petje voor hem af.

Raaike

Deze schilder is mij bekent geworden, door te kijken naar een reportage van hem. :-)))

hehety

Nachtwacht, zoek Evert Thielen op google en je vindt antwoord op veel vragen. :-)

Nachtwacht

Oh, en ik zie (na het leggen) dat mis blue wel verdraaid knotsgekke vingers heeft ... ;-)))

Nachtwacht

Grappige compositie!
Ik denk alleen dat het linker meidje wel héél langarmig moet zijn wil ze haar hand op de schouder van het rechter meidje kunnen leggen.
En het meest intrigrerende is natuurlijk dat bordje voor de 'blauwe' dame: Waar rust dat op? ;-)))