Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Sluneční oko

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
60
17
Solve puzzle
60 pieces
17 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. ImOldEd3:39
 2. Marie33:41
 3. realbill13:49
 4. anaj574:11
 5. phrkt4:37
 6. Vivi_Canta4:38
 7. smazik6:00
 8. lyella6:03
 9. ispret6:22

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Krizala

@lyella
Byla to zvláštní chvíle. Za mnou mraky a děšť, přede mnou modro. A nakonec jsem došla domů mokrá jak slepice :). Martina

lyella

Správný čas na správném místě. A pak z toho vyjde takováto krása. Děkuji, moc ráda jsem viděla i skládala. Přeji krásné odpoledne a večer a srdečně zdravím.

Why this advertisement?
 • Do you know how to save puzzles for later?

  If you want to save a puzzle for later, you can bookmark it, and it will stay in your bookmarks – waiting for you ☺