Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

2. ~ 'CHAINSAW LION'

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
64
26
Solve puzzle
64 pieces
26 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Sculpture series.
*Max level 380 pcs.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

pukkiepuk

@sylva33 en ook hier nog steeds op het leaderboard!! ;-) 7:10 petje af!! :-))

pukkiepuk

Je haalt de woorden uit m'n mond Sylva, ik vind het ook onvoorstelbaar knap! Xxx :-)))

Hey pukkiepuk, na een heel rommelig weekend moet ik toch nog even reageren op de laatste serie, voordat ik aan de vogels ga beginnen. Hoe is het toch mogelijk dat iemand, beginnend met een kettingzaag, zulke prachtige sculpturen kan maken??? Ik heb ze allemaal even bekeken en was totaal overdonderd door de grote verscheidenheid aan "dieren" die deze beeldhouwer heeft gemaakt.
Bedankt, en een fijne dag! :-)))

Why this advertisement?