Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Wandelen in 't Speelhof.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
72
15
Solve puzzle
72 pieces
15 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Raaike6:37
  2. Dawnie557:12
  3. dawgerz7:26
  4. Colleenab8:27
  5. Berroye8:54

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Raaike

Ja zo is het Lia, daarom dat er zoveel volk naar toe komt.
We gingen wel in de voormiddag, want in de namiddag is het nu veel te druk.
Dus zoeken dan andere rustige plaatsen uit. :-))) ♥

Lia

Fijn voor kinderen om dieren in het echt te zien en niet alleen als karbonaden in de supermarkt.

Why this advertisement?