Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Jaro ve městě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66
17
Solve puzzle
66 pieces
17 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. stephanie994:00
  2. DelissaD4:19
  3. Mladipryc4:31
  4. spartabob5:38
  5. albigmama7:42

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

OK - Beru to.
Příjemný večer.

Tož dobrá :-)) Kdyžtak řeknu, že jsi mě navedl :-)) I tobě krásný den.

Mladipryc

Vypadá to, že tam je pouliční osvětlení, tak stačí jenom tmavý oblek
a rychle pracovat.
Přeji krásný den.

Však mě to taky zaujalo. Jenže já se potmě venku bojím, tak nevím, nevím... Hezké odpoledne . M.

Mladipryc

M. prosím Tebe, tolik "Šafránu" a hned vedle cesty, až se setmí, tak
si jdi nějaký natrhat, já to na Tebe neřeknu. Možná, že by jsi si
mohla vzít kosu a nebo alespoň srp a poséknout to celé.
Hezký večer.

Why this advertisement?