Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

ABI4

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
75
Solve puzzle
12 pieces
75 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Data

Thank you very much, Pam!

gogogo

Very pretty!
Thank you, Taisia. ☺︎♥︎

Data

Elli, stačí se jen nebát a klikat a kombinovat. Konkrétně tady jsem ale použila mimo tuxpi ještě jeden program, je trošku náročnější, chvíli mi trvalo, než jsem se v něm zorientovala a než jsem si ujasnila, co vše umí, ale stejně využívám jen pár věcí, např. cube.

lyella

Teprve teď mi dochází, kolik je na tom tuxpi možností a jak málo jsem doteď využila. Musím se víc snažit. Budu. Srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?