Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Farsan med öl

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
11
Solve puzzle
88 pieces
11 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Farsan med en burk mellanöl.
Mellanöl eller Öl klass IIB var en svensk skatteklass för öl med alkoholhalt på 3,6 viktprocent. Idag räknar vi i volymprocent och ett mellanöl är ca 4,5 volymprocent. Mellanölen började säljas den 1 oktober 1965.
första dagen fanns det över 35 mellanölssorter att välja på. Ölet fick dock inte säljas på söndagar eller efter klockan 20.00, då det täcktes över med vita plastdukar.

Mellanölets lättillgänglighet angavs som starkt bidragande orsak till ungdomars alkoholskador och den togs därför bort ur livsmedelshandeln den 1 juli 1977.[1] När mellanölet senare endast fick säljas på systembolaget förlorade ölklassen sin ställning bland ungdomar till följd av minskad tillgänglighet och till förmån för starkölet.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Larryl6:11
  2. GraceKenny6:28
  3. Nette7:06

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Kossamu

Skål på er i Sverige. Här i Amerika kan man köpa öl och starkare drycker 24/7 och på vilken tid du vill..Lagen i Sverige är strunt och kommer ihåg vi åkte båt över till Köpenhamn och köpte våra stark saker där..❤️❤️

Why this advertisement?