Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

P.F. 2020

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
24
120
Solve puzzle
24 pieces
120 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

All the best to my friends in the new year 2020.
Step into the New Year with your right foot!
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

sthajkova

Jak další rok je za námi.....i vnuci a pravnuci stárnou----pozdrav a hlavně zdraví všem.

shajkova

Zdravím---klidné dny přeji- a méně tepla....má se šetřit na zimu...

Děkuji všem za přání do nového roku a pro upřesnění ohledně obrázku jde o mého nejmladšího
vnoučka, který před rokem začal chodit a už se drží lahve.
Marunka

radiojerry

Tuto hádanku jsem si všiml trochu pozdě, ale stále jsem se dostal do leaderboard. Šťastný nový rok, Marunko!

AlePe

Také přeji dobrý rok a děkuji za skládanky.

bujal

Také ... všechno nejlepší v tomto roce...
Sice pozdě, ale přece ( teď jsem teprve vystřízlivěla !!!) My abstinenti to máme těžké !!

Takže ještě jednou - jak se říkalo už za našich babiček ( a teď jsme i my )
zdravíčko, štěstíčko a boží požehnáníčko.

Děkuji za milé komentáře ♥♥♥

irmachac

Přeji také krásný rok 2020, hlavně zdravíčko, štěstíčko a spokojenost. Tak na zdraví ☺

sthajkova

Krásné přáníčko i s přípitkem-- vám všem hlavně zdraví a pohodu..Pozdrav.

Merry Christmas & Happy New Year to you and your family!

Robbos

♥Season Greetings Fellow Puzzler♥

Why this advertisement?
  • Have you solved today's jigsaw puzzle?

    Every day, we present you with a jigsaw puzzle that we curate for you. You will find it on our daily jigsaw puzzle page or follow us on Facebook to get it in your news feed. Solve it and share it with friends and family to give them a daily beautiful and mindful brain workout ♥