Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Een stukje Ieper.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
54
37
Solve puzzle
54 pieces
37 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. HdJL42112:26
  2. BERNINE3:35
  3. mila19583:37
  4. nike19443:49
  5. Jaklien3:53
  6. Grandma523:56
  7. AnneM574:04
  8. hehety4:07
  9. marionugchelen4:32
  10. Berroye4:37

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

BERNINE

Graag gedaan Anne,
fijne zondag nog.

AnneM57

Een heerlijke foto. Strak blauwe lucht, kerkspits op de achtergrond, wat huizen en een weiland. Er straalt rust uit van deze foto. Dank je wel voor het delen;-)))))

BERNINE

Dank u wel hehety, maak er een mooi weekend van.

hehety

Weer een echte Bernine kunstwerkje te noemen.

BERNINE

Marion, zeker doen , je bent altijd heel hartelijk welkom ! ! ! !

marionugchelen

dankjewel Bernine, jij ook weer veel creatieve -blikken- gewenst en een zonnig weekend/ je maakt me steeds nieuwsgieriger naar jouw woonomgeving/ ik hoop dat ik dit allemaal nog eens kan komen bekijken☼☼

BERNINE

Dank u wel Marion, fijn weekend nog.

marionugchelen

bijzonder artistiek gemaakt Bernine!!!! compliment☺

Why this advertisement?