Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Oostende de Venetiaanse gaanderijen.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
60
34
Solve puzzle
60 pieces
34 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

hehety

Met een beetje fantasie zou je er zo een Romijns badhuis van maken, door die pilaren. :-))

BERNINE

Raaike , daar komt stilaan verandering in het verlof nadert.

Raaike

Een heel rustige foto van aan zee. :-))) ♥

BERNINE

You're welcome Jim