Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Denivka

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
38
Solve puzzle
16 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Taisi a Dášo, děkuji za komentář a srdečně zdravím. Marie

Krásný detail! Zdravím.♥♥♥

davitai

Pěkná, jemná barva!

dobrajaneckova

Je jich Maruško moc druhů. V zámeckém zahradnictví v Buchlovicích jich mají sbírku. Když jedu sestře, vždycky se tam zastavím.

Já mám také oranžovou, jednoduchou, už mi také odkvetla. Kamarádka má ještě nádhernou oranžovou, žíhanou, bohužel fotky dobře nevyšly.

dobrajaneckova

Krásná, něžná Maruško. Já mám oranžovou, plnou, ale právě tento týden jsem jí ostříhala odkvetlé stonky.

Why this advertisement?