Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zimní projížďka. Winter ride.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
101
Solve puzzle
80 pieces
101 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Thowra3:43
  2. Annick3:44
  3. Victory4:24
  4. alh6:07
  5. Ice_tear6:25
  6. scubygal6:38
  7. Rackles7:11
  8. lsp437:42
  9. loralea558:19
  10. erls8:39

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Dobrý den.
Já osobně jsem na saních ještě nejela, ale slibuji si to příští rok, pokud ještě pojedeme do Ramsau am Dachstein na běžky. Hezký den, Věra.

tondahusita

Dobrý den Usko,
to je nádherný snímek a připomíná mi to mé mládí. Když pro nás jednou v zimě přijel děda naproti k nádraží do sousední vesnice, tak nepřijel jako obvykle bryčkou, ale se saněmi. To bylo pro mne, městské dítě, obrovský zážitek.
Zdravím
Tonda

Why this advertisement?