Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vzpomínka na safari v Keni... Memories of a safari in Kenya ... ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
18
Solve puzzle
12 pieces
18 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. perleblanche0:10
  2. Robbos0:13
  3. Deanna0:14
  4. Acnel0:15
  5. glenestele0:15
  6. irmachac0:18
  7. JennyG660:19
  8. Pekaji0:19
  9. Irus0:24
  10. jen70:26

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji za návštěvu - ano, je to památka, kterou mně nikdo nemůže vzít. To, že občas dám do puzzlí některé snímky z cest po safari, není chlubení, ale podílení se o zážitky. Zdravím, Lenka

lyella

Nádherná památka, děkuji, že ji s námi sdílíš. Ráda jsem viděla i skládala. Mej se moc hezky, Ella

Acnel

Irčo, :-))

irmachac

To jsi dobře udělala , máš krásnou památku ☺

Acnel

Irčo, děkuji - safari auto musí být svým způsobem terénní, aby se někde "nezapíchlo". Střecha se mohla zvednout - viz. foto. Viděla jsem po cestě terénem safari auto, které bylo pokryto jen celtovinou - tak do takového bych nevlezla ani náhodou! V pozadí je skupinka žiraf a tak jsem požádala spolucestující, zda by mně udělali foto. Zdravím, Lenka

irmachac

Hezké, máš i hezké pozadí ☺To jsi v terénním voze , co jezdí po Safari ?

Why this advertisement?