Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

??? NA CÍNII

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
60
Solve puzzle
88 pieces
60 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

:-)

zadena4

Dobruško, děkuji za informace. Vloni si vyhlédly delospermu a bylo jich tam požehnaně. Když přelétaly z květu na květ, byly hodně hlučné, jak píšeš, vrčely. Tak jsem zas o něco chytřejší.
Děkuji a přeji pěkný čas. Z.

dobrajaneckova

Zdeni to je drvodělka - včela samotářka, kterých je kolem 600 druhů. Chodbičky, v nichž vychovává potomstvo, si hloubí ve starých doupných stromech - odtud to jméno.
Mně vrčí kolem hlavy pořád!
Krásný snímek.

Why this advertisement?