Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rotunda Starý Plzenec

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
26
Solve puzzle
48 pieces
26 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci je jednou z nejstarších dochovaných církevních památek v České republice. Rotunda vznikla ve slovanském hradišti nad řekou Úslavou zřejmě v 2. polovině 10. století a stojí v místech, kde býval knížecí hrad. V pozadí je hrad Radyně.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Hasli1:54
  2. rennico2:07
  3. Piripiri20022:14
  4. rahas2:23
  5. emacaj2:40
  6. Horsefrend2:47
  7. Peltopekka3:47
  8. Pierke623:52
  9. yhelmrich4:14
  10. GranJ4:55

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?