Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mountain village

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
131
Solve puzzle
20 pieces
131 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. TessB0:26
  2. soydebr0:29
  3. BusyBetts0:31
  4. skyc540:32
  5. Ecooperberg0:33
  6. charisma40:34
  7. smiller2860:37
  8. otto19450:37
  9. emal0:37
  10. gladhips0:38

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

soydebr

Bedankt Maddie, Willy en Anne-Marie, tis zomaar een dorpje in de bergen !!! :-)))))

AnneM57

Prachtig gemaakt Sonja, heel erg mooi, zucht.......

ladywil

Leuk gedaan, jouw dorpje of in de buurt. Ik herken dat eerste huisje.

madpol

erg mooi Sonja, nieuwe stijl?

soydebr

Dank je Wammetje, eigenlijk wilde ik nog meer huizen tekenen, maar het is zo moeilijk met die dunne lijntjes een beetje recht te blijven, dus ik liet het maar met dit kleine dorpje!!!!

wammetje

Leuk dorpje Sonja en mooi getekend.

Why this advertisement?