Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

1496

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9
108
Solve puzzle
9 pieces
108 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Kontoulay0:04
  2. gc20190:05
  3. Anonymos20210:06
  4. Hatiwu0:08
  5. Moneyheffer0:09
  6. hensall0:09
  7. ixony0:09
  8. Robbos0:09
  9. madpol0:10
  10. Ianto0:10

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

madpol

Ja ik denk dat je fluoriserend groen zult worden! :-)))))) Ik wens je veel sukses! Gaat vast allemaal goed ☺

Firestarter

Ik ben 64 en heb astma. Een erg lichte vorm want ik heb er in mijn dagelijkse leven niet of nauwelijks last van. Na het krijgen van de prik moet ik een kwartier wachten. Dat moet om te zien of ik verschijnselen krijg. Misschien verkleur ik wel. LOL
꧴̑͜Ф̦̺͜Ф̑꧳

madpol

Oh wat fijn voor jou! Ik heb helaas nog geen bericht gehad. Ben jij boven de 60? Ik namelijk niet, maar zit wel in de zogenaamde risico groep. Ik hoop dat je geen bijwerkingen zult hebben..

Firestarter

Dank je Maddie.
Ik krijg nu maandag mijn eerste inenting met AstraZeneca.
Heb jij die al gehad?

madpol

Geweldig!!

Why this advertisement?