Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Libavka (Gaultheria)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
21
Solve puzzle
63 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. jensen48a4:08
  2. conrad4:22
  3. Shosh5:53
  4. jirma486:10
  5. mrpk869:45
  6. Jigsawfanatic11:08

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

jirma48

Děkuji za obsáhlou radu, jíst to nebudu, líbí se mi ty dekorativní plody.

Desertrose

Indiánský "aspirin" - jíst či nejíst?
Nápadné plody libavky obvykle inspirují k dotazům na téma, zda jsou jedlé. U mnoha druhů tomu tak opravdu je. Například libavka polehlá patří k těm jedlým. Ovšem chuť jejich plodů vás pravděpodobně příliš nenadchne. Co do nebezpečnosti literatura uvádí pouze zmínku o tom, že by jejich konzumace mohla být nebezpečná pro osoby s alergií na léky typu acylpirinu, protože libavka obsahuje látky tomuto léku podobné. Jedná se o glykosid gaultherin štěpící se v salicylovou sloučeninu, druhotně gaultheriosid a vonnou silici. Libavka obsahuje v jednom gramu 10 mg salicylátu, což je nejvyšší koncentrace salicylátu zjištěná u rostlin. Odtud přezdívka indiánský aspirin.

jirma48

Můžu to jíst?

Why this advertisement?