Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

začínají kvést bílé hortenzie

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
64
Solve puzzle
12 pieces
64 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

white hydrangeas begin to bloom
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. perleblanche0:11
  2. dobrajaneckova0:13
  3. DeeCee0:15
  4. st510:15
  5. Bubble0:16
  6. 4wings50:16
  7. stafal0:16
  8. EvaLen0:17
  9. mariolyn0:17
  10. dianajnelson0:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Dobruš jestli to není tím, že jsem je loni nesestříhala. Napřed jsem suché květy nechala pro ozdobu a pak jsem si všimla, že všechny ty stvoly po stranách obráží, a nové výhonky nebyly žádné, tak jsem to nechala. Výsledek je, že se moc rozkošatěla a kvete dřív. Na podzim jí ale sestříhám

dobrajaneckova

Máš náskok, já si ještě počkám.

EvaLen

Thanks Eloise

So lovely.

EvaLen

Stando dneska už jsou květy skoro bílé, pěknější, neměla jsem nějak co fotit

st51

Vypadá pěkně.

EvaLen

U nás sucho, už se všechno odpařilo

sthajkova

Zahlédla jsem v parku v Čáslaví ráno--pršelo--pozdrav.

Why this advertisement?