Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Monínec - Stará "Česká poštovna" ze Sněžky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
68
Solve puzzle
63 pieces
68 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. mmdh3:48
  2. Bbmill3:51
  3. dava4:12
  4. delfin4:21
  5. DelissaD4:25
  6. keenly504:28
  7. Vierunka4:31
  8. Mladipryc4:51
  9. maja19405:02
  10. hajko5:15

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Souhlasím. Jedná se o starou poštovnu ze Sněžky a je na vrcholu Monínce

maja1940

Velmi mila chalupka. Dik @DelissaD.

Děkuji, i tobě krásný víkend přeji. M.

Mladipryc

Hezký zajímavý snímek.
Přeji krásný víkend.

Why this advertisement?