Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Al 30 jaar doe ik er niets mee en staat het in de kast

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
46
Solve puzzle
30 pieces
46 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. rainbow11:03
  2. Kab1:19
  3. mamina511:23
  4. Pawsey1:30
  5. Pelma1:33
  6. Mosaickate1:36
  7. fredje1:42
  8. janicelowe1:42
  9. mariandkaya1:43
  10. jimbos1:44

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lia

Hallo
Sinds september niets meer van je gehoord of gezien..
Gaat het wel goed?
Of ben je gewoon gestopt met jigidi??
We maken ons zorgen om je!!!

Lia

Soms kies je ervoor om iets te bewaren, al gebruik je het niet.
Soms kies je er ervoor om na lange jaren iets weg te geven, te verkopen of te gebruiken.......

Er wordt gezegd: wat je 2 jaar lang niet gebruikt / draagt, is niet meer nodig en kan weg.
Maar dat is te kort door de bocht!

Why this advertisement?