Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Winter is here

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
45
38
Solve puzzle
45 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

nostalgia

@phrkt
Náladovka to je až dnes ... začalo sněžit.
Díky a krásný zimní čas.

BJM_3K

Také přeju hezký den :-)

Tuze příjemná náladovka, díky moc :)

nostalgia

Jojo, já a můj pes...
U nás sice ještě nesněží, ale je pěkně vlezlo.
Ale mám dnes hodně práce, takže na puzzlíkách jenom sporadicky.
Hezký den

BJM_3K

Všechny 4 dnešní obrázky jsou moc milé :-)

Why this advertisement?