Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

hvozdík bradatý

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
76
Solve puzzle
12 pieces
76 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

valt46

Eva I hope your husband is getting better ☺♥

Krásný snímek. Měj se Evi.♥♥♥

dobrajaneckova

Evi hvozdík je samosebou fešák! Ale čí jsou ta bílá poupata? Vidím tam tlusté lístečky, ale na rozchodník se mi to zdá příliš velké v poměru ke hvozdíku.

sthajkova

Pamatuji až konec práznin--měli jsme hodně barev---jen vzpomínka,,dobrou noc--opět pršelo--myslím na vás..jak vám poslat trochu deště.

EvaLen

Val thanks, I'm glad you like the photo. ☺♥

EvaLen

Stáni, tady už pomalu odkvétají, ani nevím, kdy mají kvést. U nás kvetou už od začátku června. Posílám pozdravy

sthajkova

Dobré poledne---nějak si pospíšil ??--dříve byl na každé zahrádce a tolik barev...pozdrav.

valt46

Fabulous colour and photo thank you Eva☺♥

Why this advertisement?