Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Dnešní ráno (This morning)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
54
Solve puzzle
12 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. racoonstar0:10
  2. ivar20120:12
  3. syfmp0:13
  4. st510:13
  5. JAJA480:13
  6. stephen0:14
  7. wolf17780:14
  8. wjl10150:15
  9. lindas0:15
  10. Dedda0:16

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

helenpuz

That is a very pretty view, Dasha! I am happy you shared it with us! Thank you, friend.
To je velmi pěkný výhled, Dasha! Jsem rád, že jste ho sdílet s námi! Děkuji příteli.

Dáši já to vidím, ale u nás byla tak silná vrstva, že vůbec neprokouklo.

Jejda atlasky jsem Dobro milovala, tu náplň................ mňam. Můj strejda je chroupal, jednu za druhou, teta mu musela kupovat zásoby, aby měl doma, když ho to popadne a já se to naučila od něj a taky byly výborné Slávie a co teprve fialky a oříškové karamelky.

ivar2012

Evi, to se ukázalo přes smog.

To je, Helenko, můj výhled z okna.
That is, Helen, my view from the window.

Jáji, to bylo jediné a snad 10 minut, jinak zataženo a smog.

Dobro, díky za krásné přirovnání.

dobrajaneckova

Dáši krásná obloha, jako bombony atlasky!

JAJA48

U nás je to teď trochu podobné, jen je méně sluníčka a více barvy.

helenpuz

Dasha, it is lovely! The buildings contrast the clouds and sun nicely! Thanks for sharing.
Dasha, to je krásné! Budovy kontrastují s mraky a slunce hezky! Děkuji za sdílení.

U nás ani náznak, jen zataženo, mlha a smog

Why this advertisement?