Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

V bylinkové zahradě na Kuksu

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
53
Solve puzzle
16 pieces
53 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Elli, na Kuksu jsou různé expozice, je možné tam pořádat semináře i svatby. Dobrý popis je na Wikipedii. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuks_(hospital) Třeba budeš mít čas a přečteš si ho. Zdravím. Marie

lyella

Stáni, děkuji, je to paráda. Oni to pěstují pro sebe anebo na prodej? Možná jsem něco popletla, ale nebydlí někdo na Kuksu? A bylinky jsou do jejich kuchyně. Ale nejsem si jista. V každém případě děkuji, že jsem to mohla vidět a skládat a srdečně zdravím, Ella