Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Růže (Rosa)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
38
Solve puzzle
12 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Dobruško děkuji.

dobrajaneckova

Krásná, i když už odkvétá. Ty vodní perly jí moc sluší.

EvaLen

st51

Dáši 007 děkuji - to jen tak vypadá, ale je to keř a tak ten květ visí.

st51

Evi děkuji, je to keř růží a tato růže byla nade mnou.

Tak tahle už nám mává na pozdrav, ale bílé bývají extra krásné. Zdravím ♥☺♥

EvaLen

Moc hezký snímek, i když růžička má svěšený květ, ale když prší, nedá se nic dělat, i ony potřebují vláhu.