Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Žebrák a Točník

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66
49
Solve puzzle
66 pieces
49 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

Jó, tak takhle to je, tak teď už mi to je jasné.

Ty jsi mi ale vtipálek :-) Máš pravdu, Točník je na kopečku. Žebrák pod ním, tak jak se sluší :-)) Hezké nedělní odpoledne.

Mladipryc

Točník je asi na tom kopečku, ale žádného žebráka tady nevidím !!
Není tady ani živý duše, jedině že by seděl v autě.
Hezký sobotní večer.

Why this advertisement?