Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

hmyzí hotel téměř obsazen - insect hotel almost occupied

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
55
Solve puzzle
12 pieces
55 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Irenko děkuji - za ubytování nic platit nemusí a na baštu mají výběr v celé zahradě.

st51

Dobruško děkuji - je tam asi třetím rokem a až letos je tak obsazen.

st51

Evi děkuji, co tam je opravdu nevím, poletovaly kolem jak včelky, tak i nějaké vosičky.

irmachac

To mají určitě s plnou penzí ☺Krásný hotýlek. Já ho také někde mám...a možná jsou si hodně podobný.

dobrajaneckova

Stando taky jsem myslela, že sis pohrál. Každopádně je ale dobře, že o ubytování je zájem.

EvaLen

Tak to vidím poprvé, jak jsou ty dirky zalepené. To je dobře, určitě tam budou včelky samotářky, a možná i motýlci.

st51

Stani děkuji - to je kupované asi v kaufu.

sthajkova

Domácí výroba ???krásné.....