Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

den na letišti---

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
56
92
Solve puzzle
56 pieces
92 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

sthajkova

Jan--tak to jsme stejně s roky---to je opravdu dobrý.--Já se spíše držím na zemi--jen koukám.

Pekny sport,stoji to za zkuseni.
Muj kamarad z vojny,dnes 77lety podplukovnik ve vysluzbe stale skace a velel ceskemu narodnimu druzstvu parasutistu veteranu v evrope se stale umistuji na prvich trech mistech.
Zdravi Jan..

st51

To už není koníček, ale kůň, když na těch padácích létají i v zimě.

JAJA48

Musí to být nadšenci.

Tam se lítá celoročně, já se na něj podívám a je mi zima, brrrrrrrrrrrr. :o)))

sthajkova

Vedle nás bydlí instruktor----má docela dosti žáků---také koníček.

dobrajaneckova

Za každého počasí!

Why this advertisement?