Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hlinsko v Čechách, CR

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
202
Solve puzzle
108 pieces
202 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JAJA48

Thank you Ank. For the compliment, composing and Czech. J

JAJA48

Stando, děkuji.

JAJA48

Jane děkuji a zdravím. Jarka

JAJA48

Dobro a to myslím, že ten domeček v pravo ve skanzenu ještě ani není. Mají ho hezky stylový.

puzzeljac

Báječný fotografii. Bylo mi potěšením vyřešit hádanku. Děkuji Jarka. ♥♥♥

st51

Pěkné domečky.

Moc pekny Jarko.
Prijemny vecer preje
Jan..

dobrajaneckova

Ano, tak mají vypadat české předzahrádky.

Why this advertisement?