Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vnoučata na horách... Grandchildren in the mountains ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
44
Solve puzzle
12 pieces
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. era40:14
  2. bobsim730:16
  3. paperoimpazzito0:16
  4. Acnel0:17
  5. billo4th0:17
  6. treker0:17
  7. wshealy0:18
  8. pavla70:18
  9. setala20:19
  10. Gaillou0:19

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Gaillou

Nice looking kids. They look like they are enjoying themselves. That's beautiful scenery.

Acnel

Ello, děkuji za návštěvu a komentář - ano, nějak ta vnoučata rychle rostou. Vnučka 22 a vnuk 15 let. Zdravím a přeji hezké nedělní odpoledne, Lenka

lyella

Mají pěkně sněhu, zima jim přeje. Ale nějak nám to roste. Moje mladší vnučka (11) mne pokaždé žene k zrcadlu, jestli už jsme stejně velké a je nespokojená, protože ji chybí ještě tak 1 cm. Starší (14) už má o 10 cm víc.
Děkuji za krásnou fotku, srdečně zdravím a přeji krásnou sobotu a neděli, Ella

Why this advertisement?