Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Praha - depo Zličín

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66
33
Solve puzzle
66 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Hihihi, někdy je to fakt "poklad" :-)) Kdybych měla tvůj mail, poslala bych na ukázku některý z nich. Sem se to nehodí posílat. Třeba o tom zjistíš něco víc z webových stránek.

Mladipryc

Vypadá to, že chceš brzy zbohatnout, hledáš ukryté poklady starých "Inků"
v Česku ??

Jde o geocaching - hledání ukrytých schránek.

Mladipryc

A copak to je " kešca " ???

Kdepak, foceno na pěší cestě směřem ke kešce ... Hezký den. M.

Mladipryc

Hezký snímek, foceno z jiného vlaku a nebo z auta ?
Přeji krásný den.

Why this advertisement?