Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
123 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) je nejmenší sova Evropy. Je poměrně nenápadný, loví za soumraku, jen v době hnízdění po celý den, ale není příliš plachý. Pokud ho naleznete sedět ve větvích stromu, je možné ho pozorovat poměrně zblízka, aniž ulétne. V rámci České republiky jde o silně ohrožený, zvláště chráněný druh.
The smallest bullet (Glaucidium passerinum) is the smallest owl in Europe. It is relatively unobtrusive, hunts at dusk, just in time nesting throughout the day, but not too shy. If you find it sitting in tree branches, it can be observed relatively closely, without losing it. Within the Czech Republic, it is a heavily endangered, particularly protected species.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ribs0:05
  2. Dilubreuer0:07
  3. st510:07
  4. JAJA480:08
  5. Robbos0:08
  6. mapletree0:09
  7. JennyG660:09
  8. jxner0:09
  9. ivar20120:10
  10. BarbaraL0:10

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

irmachac

Krásný kulíšek a je nějaký vyplašený..:-), kde jsi ho fotila Jarko ?

Sovy jsou nádherné .

dobrajaneckova

Kdo ví s čím marodí,

lambchop

great shot hugs

st51

Pěkná fotka.

ivar2012

Ten je krásný. A ta jeho kukadla. ☺

davitai

Má přísný kukuč a oči jako korálky! Pěkná fotka, Jáji!

JAJA48

peppymom
His eyes narrowed, he was alert.

Keeping watch!

JAJA48

Díky, hezky ve voliéře pózoval.

Moc pěkný snímek Jaruš. ♥☺♥

Why this advertisement?