Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

mravenci krmí mšice

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
24
37
Solve puzzle
24 pieces
37 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

piki82

páni, to jsou mrchy.. já si jen pamatovala, že si mravenci mšice pěstují, tak jsem myslela, že je i krmí :o)

dobrajaneckova

Ba ne Peťko, je to obráceně. Mravenci mšice nekrmí, ale olizují sladkou medovici, kterou mšice vylučují, je velice výživná. Dělají to už po miliony let a některé druhy se na tuto činnost vyloženě specializují a jsou na mšicích přímo závislé.

Why this advertisement?
  • What’s up with Jigidi and erotica?

    Blatant sexual objectification is not allowed on Jigidi. You’ll find our review criteria for erotica here, along with a more in-depth rundown on our stand on blatant sexual objectification on Jigidi.