Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Šaty jara_Spring dress

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
72
29
Solve puzzle
72 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Internet
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Bonzhonzlefonz

@verka To jsem rád, Věrka. Bohužel neumím česky, ale doufám, že překladatelský program nedělá příliš mnoho chyb. Mnoho pozdravů, Jens

verka

Bonzhonzlefonz
Děkuji Jens, potěšil jsi mě...děkuji...Věrka***

Bonzhonzlefonz

Dobrý den Verka, děkuji za tuto krásnou hádanku.
Pozdrav z Hamburku, Jens

Why this advertisement?