Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

cupcakes 002

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35
64
Solve puzzle
35 pieces
64 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

first attempt from my daughter to bake cupcakes
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

puzzeljac

Astrid, is dat toeval? Ik zat net te denken ik ga op je laatste puzzel vragen waar je uithangt. En daar ben je. Alles goed?
Ik mag aannemen dat dit een poging van Melanie is, Jennifer lijkt me te jong. Het ziet er fantastisch uit, beter als een poging. Ik zal er eentje pakken en even proeven. Mmmmmmmmm virtueel smaken ze heerlijk dus zal het in het echt ook wel zo zijn. Complimenten Melanie.
Zie je

Why this advertisement?