Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bylinková zahrádka se má čile k světu

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
31
Solve puzzle
15 pieces
31 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

:-) Já ty připomínky znám. :-)))

evamilada1944

Já si chtěla udělat vyvýšený záhon z vysloužilé pramice, ale synek má spoustu připomínek, já zas spoustu jiné práce, tak uvidím, co přinese čas.

introvertka

Ty svahovky by byly dobré, má to jedna paní v ulici, tak nějak na sobě poskládané a nemusí se tak ohýbat.

evamilada1944

Tu spirálu jsem chtěla také, pak jsem uvažovala o bylinkách ve svahovkách a teď mám tohle. Už to snad brzy bude stát za fotku, dost toho k jaru vymrzlo.

introvertka

To je dobře, vím, že bylinky máte ráda. Já kdysi chtěla takový ten kroucený kamenný záhonek na bylinky, ale nějak k tomu nikdy nedošlo, asi to tak mělo být, já moc na bylinky nejsem, tedy na to pěstování. Na zahradě mi sama roste meduňka, dobromysl, máta, pažitka a ten medvědí česnek

Why this advertisement?
  • Have you solved today's jigsaw puzzle?

    Every day, we present you with a jigsaw puzzle that we curate for you. You will find it on our daily jigsaw puzzle page or follow us on Facebook to get it in your news feed. Solve it and share it with friends and family to give them a daily beautiful and mindful brain workout ♥