Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Panda bear

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
169
Solve puzzle
15 pieces
169 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

My small collection of Giant Pandas.
Malá část mé sbírky pand.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. marunka2770:14
  2. uca0:15
  3. Robbos0:17
  4. Ribs0:18
  5. maryoz20140:19
  6. kocourek0:20
  7. Dilubreuer0:21
  8. andie9830:22
  9. JAJA480:22
  10. twyla0530:23

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Máte krásného koníčka.

Děkuji za vaše milé komentáře :-)))
Pandy sbírám již 23 let, doma je mám v různých formách, začala jsem s plyšáky,
mám různé keramické, obrázky, fotky, kalendáře, známky, zkrátka kde je panda,
to si opatřím, také je dostávám jako dárek. K pandám jsem ještě přidala pandu červenou
a koaly ♥♥♥

ivar2012

Krásná sbírka, nejhorší je, kam je všechny naskládat. A pak úklid.

JAJA48

Krásné pandičky. Hezká sbírka.

Thank you for your kind comments :-)))

Solitaire

Lovely collection Marunka, thanks ♥

laurelw

Nice collection! this was fun, thanks :)

glgl

So cute, Marunka!

Why this advertisement?