Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Lilie (Lilium)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
53
Solve puzzle
12 pieces
53 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

sthajkova

st51
Nám se také ztratily---hlavně ty nové druhy---zůstává stará odrůda--vydržela moje nejmilejší--bílá--"královská"--velmi stará..hezký večer.

st51

Stani děkuji, kolik druhů tam je nevím, všechny ještě nekvetou a některé se ztratily.

sthajkova

Krásné barvy---kolik máte druhů ??pozdrav

st51

janclaire57 - Thank you.

st51

Evi děkuji.

Very pretty!

EvaLen

Hezoučké s kapkami deště, já už mám poupátka, tak snad mi rozkvetou

Why this advertisement?