Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Teče potok teče krajem květinama lemovanej...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
49
114
Solve puzzle
49 pieces
114 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright :Facebook
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. babray2:10
  2. papavera2:40
  3. Horn2:47
  4. Vierunka2:54
  5. bekati3:05
  6. debdaz3:07
  7. 1sazava3:09
  8. Pekaji3:13
  9. VejplachovaLidka3:18
  10. wizardjt3:19

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Klobouk dolů před tím,kdo si dal práci a vytvořil toto nádherné dílo.)Kombinace barev rostlin vody a kamenů a o délce této krásy ani nemluvím:))Děkuji Vlastičko,že jsi se s námi ostatními o tento obrázek podělila,srdečně zdraví Jarka

lyella

Vlastičko, moc pěkné. Děkuji, že je obrázek tady, potěší v deštivém a šedivém počasí. Přeji hezký večer a srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?