Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kvetoucí kopřiva

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
25
Solve puzzle
15 pieces
25 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

už pozbyla léčitelské schopnosti, ale ještě pořád nepřestává být užitečná. Kdo kopřivu přes plot rostoucí utrhne, ve vodě uvaří a tím dítěti školou povinnému hlavu omyje, zajistí, že potomek rok nebude míti vši. Kopřiva vhozená do ohně zažene veškeré zlo. A kopřiva utržená v den letního slunovratu nebo svátku sv. Jana má mnohonásobně větší účinky.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ianto0:18
  2. glenestele0:21
  3. alias2v0:22
  4. Starocech0:24
  5. Hornxy0:24
  6. donsuper80:24
  7. JarkaT0:25
  8. introvertka0:29
  9. wshealy0:31
  10. Heindal0:34

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Hezká s tím stínem :-)

Why this advertisement?