Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Skanzen na Veselém kopci

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28
44
Solve puzzle
28 pieces
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Stani, tento výlet si vymyslela dcera, vzpomněla si, že jsme tam byli, když byla ještě malá a chtěla se tam podívat znovu. Od nás ze Žďáru to není moc daleko, tak to byl výlet na půl dne. Dost se to tam změnilo, samozřejmě k lepšímu. Tento týden nám začal deštěm, voda je moc potřeba. Měj se fajn.

sthajkova

Maruš--vidím,jezdíte na náš kraj...hezký týden...