Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Beroun

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
45 pieces
46 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. DelissaD2:08
  2. 1sazava2:17
  3. Mladipryc2:21
  4. AuntD2:44
  5. catherinet2:46
  6. Emma04092:46
  7. Pekaji2:48
  8. ClaudioVar2:50
  9. aggiertx3:07
  10. sammysmom3:26

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Hned to bude, jen jestli máš klíček na natahování :-))

Mladipryc

To máš pravdu, přines mi nové auto.

Někdy stačí i jen hodně málo... A přesto je to velký dárek...

Mladipryc

Ale jenom málo.

:-) Ale on na hodné lidi nezapomíná, tak jsi určitě něco dostal :-)

Mladipryc

No, tak já nikdy nezlobím, alespoň si to myslím, ale ježíšek už je starý a tak často zapomíná a taky nevím, jestli neztratil moji adresu. I to se může stát.

Doufám, že jsi moc nezlobil a dostal jsi pod stromeček dárky :-)) I tobě hezké svátky.

Mladipryc

To není můj, ten jsem si jenom půjčil.
Hezké svátky.

Máš nový obrázek v infu - vzpomínka na moře ?

Mladipryc

Teď v tom stupni 4-5 to asi není možné, vše je zavřené a potom zase nebude
žádný vánoční stromeček.

Přijeď se podívat a ukážu ti ho osobně :-)) I tobě příjemný večer.

Mladipryc

Veliký vánoční strom a hezký dřevěný betlém.
Příjemný večer.

Why this advertisement?